Falcanje

Falcanje je savijanje arka po zadanoj shemi (na pola formata npr. A4 u A5, na trećinu npr. A4 u american format, harmoniku..)

  Grafičke usluge - Sve