Tisak - Novogodišnji program 2022

U ponudi imamo gotove zidne kalendare prirode, seksi djevojaka, seksi muškaraca od 12 listova, te poslovne kalendare.

Pratite nas, uskoro ćemo postaviti primjere slika svake vrste kalendara! :)

Napomena: Vodeni žig preko slike (logoTiskare Horvat) NEĆE biti vidljiv na kalendarima.

Tisak - Novogodišnji program 2022