Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn je vizualna komunikacija kojom prenosimo poruku ciljanoj publici. On stvara prvi...

Saznajte više
Grafička priprema

Grafička priprema

Grafička priprema obuhvaća pripremanje dokumenata za tisak. Boje trebaju biti definirane kao CMYK mode,...

Saznajte više
Offset tisak

Offset tisak

Visokokvalitetni offset tisak na Heidelberg tiskarskim strojevima. Offset tisak je tisak gdje se boja...

Saznajte više
Grafička dorada

Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod. U...

Saznajte više

Ostale usluge grafičke dorade

Falcanje je savijanje arka po zadanoj shemi (na pola formata npr. A4 u A5, na trećinu npr. A4 u american format, harmoniku..)

Štancanje - pomoću posebno izrađenog alata štance, izrezujemo proizvod nepravilnog oblika: kutije, mape, naljepnice, letke)

Biganje - pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presavinuti po tim linijama. Uredaji za biganje u osnovi su namjenjeni presavijanju (biganju) papira na odredenim mjestima, tako da se dobije uredan i kvalitetan big bez pucanja papira i slike na njemu.

Perforiranje - bušenje proizvoda sitnim točkicama ili crticama radi kasnijeg lakog odvajanja dijela papira.

Sabiranje - skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog, blok sa mutacijama ili numeracijom.

Numeracija - otiskivanje brojeva na dokument radi evidencije: na blokove, ulaznice, kupone..

Strojem za šivanje knjiga mogu se obrađivati najrazličitije vrste araka s optimalnom brzinom i visokom kvalitetom šivanja.

Tvrdi uvez vršimo u knjigovešku presvlaku, kožu, eko kožu, platno, papir, sa folija tiskom u zlatnoj, srebrnoj, bijeloj, ili nekoj drugoj boji...

Meki uvez je uvez u savitljive korice od tanje ljepenke, kartona ili plastike. Korice se mogu savijati bez štetnih posljedica. Meki uvez je jeftiniji pa je zato pogodniji za jeftiniju distribuciju.

 • offset tisak
 • strojno šivanje knjiga, brošura, slikovnica
 • bindanje (meki uvez)
 • falcanje
 • tvrdi uvez
 • biganje
 • štancanje
 • perforiranje
 • klamranje
 • grafički dizajn
 • grafička priprema
 • grafičko oblikovanje
 • priprema za tisak