Grafički dizajn

Grafički dizajn je vizualna komunikacija kojom prenosimo poruku ciljanoj publici. On stvara prvi dojam na vaše klijente, partnere i buduće potencijalne kupce. Obuhvaća umjetnost kombiniranja tipografije, boja, ilustracija, fotografija stvarajući o sebi sliku kakvom želite da vas drugi vide. Cilj je kreirati poruku ugodnu oku, dobiti pažnju gledatelja te prodati proizvod ili uslugu na vizualno privlačan način. Cilj može biti također i biti bolji od konkurencije, biti zapažen, ili jednostavno biti IN.

Grafički dizajn
grafički dizajn i pripremagrafičko oblikovanje
  Grafičke usluge - Sve