Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod. U grafičkoj doradi proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za namjenu i upotrebu.

Grafička dorada
Grafička dorada
Grafička dorada
dorada papira
  Grafičke usluge - Sve