Biganje

Biganje - pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presavinuti po tim linijama. Uredaji za biganje u osnovi su namjenjeni presavijanju (biganju) papira na odredenim mjestima, tako da se dobije uredan i kvalitetan big bez pucanja papira i slike na njemu.

big linije
  Grafičke usluge - Sve