Politika upravljanja kvalitetom

TISKARA HORVAT d. o. o. uvela je sustav upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima ISO 9001:2015 da bi postigla najviši mogući nivo kvalitete svojih proizvoda i usluga u djelatnosti: Grafička priprema i proizvodnja grafičkih proizvoda.

Politika upravljanja kvalitetom sastavni je dio naše poslovne politike i strategije razvoja organizacije, a određena je jasno postavljenim ciljevima kvalitete i prilagođena samoj organizaciji.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

KUPCI – KORISNICI USLUGA

  • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova
  • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada

DOBAVLJAČI – KOOPERANTI

  • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu

ZAPOSLENICI

  • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
  • Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih bolesti

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

  • Poslovati u skladu sa zakonskim propisima

VLASNICA-DIREKTORICA

  • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001:2015
  • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj
  Politika-upravljanja-kvalitetom.pdf   (257.07 KB)
 
  Offset tiskara - Sve