Grafičke usluge

Kvalitetne grafičke usluge po povoljnim cijenama

Offset tisak cijena Hrvatska
Offsetni tisak
Strojno rezanje
Tvrdi i meki uvez knjiga
Strojno šivanje knjiga
Stroj za šivanje knjiga
Tvrdi i meki uvez knjiga

Grafički dizajn

Grafički dizajn je vizualna komunikacija kojom prenosimo poruku ciljanoj publici. On stvara prvi dojam na vaše klijente, partnere i buduće potencijalne kupce. Obuhvaća umjetnost kombiniranja tipografije, boja, ilustracija, fotografija stvarajući o sebi sliku kakvom želite da vas drugi vide. Cilj je kreirati poruku ugodnu oku, dobiti pažnju gledatelja te prodati proizvod ili uslugu na vizualno privlačan način. Cilj može biti također i biti bolji od konkurencije, biti zapažen, ili jednostavno biti IN.

Grafička priprema

Grafička priprema obuhvaća pripremanje dokumenata za tisak. Boje trebaju biti definirane kao CMYK mode, rezolucija 300 dpi-a, tekst pretvoren u krivulje, označene rezne linije i linije dorade (presavijanja, perforacije, iscrtana štanca..). Ukoliko na dokumentu boja ide do ruba papira, u živi rez, potrebno je dodati napust sa svih strana preko ruba završenog formata. Važno je da tekst sa svih strana bude odmaknut od ruba papira barem 4 mm.

Offset tisak

Visokokvalitetni offset tisak na Heidelberg tiskarskim strojevima. Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu.

Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza u grafičkoj proizvodnji kojom od otisnutog arka kreiramo gotov proizvod. U grafičkoj doradi proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za namjenu i upotrebu.

Falcanje

Falcanje je savijanje arka po zadanoj shemi (na pola formata npr. A4 u A5, na trećinu npr. A4 u american format, harmoniku..)

Biganje

Biganje - pomoću alata utiskujemo big linije u papir veće gramature kako bi ga kasnije mogli presavinuti po tim linijama. Uredaji za biganje u osnovi su namjenjeni presavijanju (biganju) papira na odredenim mjestima, tako da se dobije uredan i kvalitetan big bez pucanja papira i slike na njemu.

Štancanje

Štancanje - pomoću posebno izrađenog alata štance, izrezujemo proizvod nepravilnog oblika: kutije, mape, naljepnice, letke)

Perforiranje

Perforiranje - bušenje proizvoda sitnim točkicama ili crticama radi kasnijeg lakog odvajanja dijela papira.

Numeracija

Numeracija - otiskivanje brojeva na dokument radi evidencije: na blokove, ulaznice, kupone..

Sabiranje

Sabiranje - skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog, blok sa mutacijama ili numeracijom.

Strojno šivanje knjiga, brošura

Strojem za šivanje knjiga mogu se obrađivati najrazličitije vrste araka s optimalnom brzinom i visokom kvalitetom šivanja.

Tvrdi uvez

Tvrdi uvez vršimo u knjigovešku presvlaku, kožu, eko kožu, platno, papir, sa folija tiskom u zlatnoj, srebrnoj, bijeloj, ili nekoj drugoj boji...

Meki uvez

Meki uvez je uvez u savitljive korice od tanje ljepenke, kartona ili plastike. Korice se mogu savijati bez štetnih posljedica. Meki uvez je jeftiniji pa je zato pogodniji za jeftiniju distribuciju.