Offset tisak

Visokokvalitetni offset tisak na Heidelberg tiskarskim strojevima. Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira. To je indirektni postupak umnožavanja tiskovne forme na tiskovnu podlogu.

Offset tisak, Heidelberg tiskarski strojevi
Offset tisak, Heidelberg tiskarski strojevi
Offset tisak, Heidelberg tiskarski strojevi
Offset tisak, Heidelberg tiskarski strojevi
diplomski uvezizrada knjigaoffset tisak knjigaoffsetne pločetisak knjigatisak knjiga cijenatiskanje knjigausluge tisak

Meki uvez

Meki uvez je uvez u savitljive korice od tanje ljepenke, kartona ili plastike. Korice se mogu savijati bez štetnih posljedica. Meki uvez je jeftiniji pa je zato pogodniji za jeftiniju distribuciju.

diplomski uvezmeki uvez beletristikameki uvez diplomskog radameki uvez knjigameki uvez knjigemeki uvez profiluvez knjigauvez knjiga i diplomskih radova