Sabiranje

Sabiranje - skupljanje više otisnutih araka u cjelinu prema rednom broju kako bi iz više različitih araka dobili gotov proizvod kao što su knjiga, časopis, brošura, katalog, blok sa mutacijama ili numeracijom.

  Grafičke usluge - Sve