Prospekti

Tisak prospekata. Prospekt je brošura manjeg obima, šivenu žicom kroz pregib, ili samo višestruko presavijeni list, koji sadrži tekstualni prikaz i ilustracije objekta na koji se odnosi.

Prospekti, Tisak prospekata
Prospekti, Tisak prospekata
dizajn prospekataizrada prospektaprospekti tisak cijenatisak prospektitiskanje prospekta