Grafička priprema

Grafička priprema obuhvaća pripremanje dokumenata za tisak. Boje trebaju biti definirane kao CMYK mode, rezolucija 300 dpi-a, tekst pretvoren u krivulje, označene rezne linije i linije dorade (presavijanja, perforacije, iscrtana štanca..). Ukoliko na dokumentu boja ide do ruba papira, u živi rez, potrebno je dodati napust sa svih strana preko ruba završenog formata. Važno je da tekst sa svih strana bude odmaknut od ruba papira barem 4 mm.

Grafička priprema
Grafička priprema
izrada tiskovne formepriprema knjige za tisakpriprema za tisak